A. LISTENING (13 points)

Level 1: listen and choose the best answer:

 

Level 2: Listen and choose the best answer

Level 3: Listen and choose the best answer

B. READING (7 points)
 
I. Fill in the blanks with ONE suitable word.
II. Look at the text in each question. What does it say? Choose the correct answer.
 
C. WRITING (6 points)
 
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
II. Put the words in the correct order
D. SPEAKING (100 points)
 
I. Can you pronounce these words and sentences below? (60 points/ 60 words)
 

II. Let’s talk about yourself or answer these following questions (40 points)

 

Chúc mừng bạn đã hoàn thành tới đây
Hi! Bạn là một số rất ít những người làm được đến phần Speaking này mà không bỏ cuộc giữa chừng. Với sự quyết tâm này, Eduma tin rằng bạn sẽ sớm đạt được những kết quả tiếng Anh vượt qua cả mong muốn trong thời gian sắp tới đấy.

Tuy nhiên, chúng ta hãy tiếp tục tiến tới phần Speaking nhé! Phần này yêu cầu có sự giám sát và đánh giá trực tiếp từ người nghe nên bọn mình đã sắp xếp để bạn có thể kiểm tra trực tiếp với Giảng Viên tại Eduma.

Sau đây, bạn hãy để lại thông tin để Giảng Viên có thể liên hệ và làm việc trực tiếp nha!
Congratulations!
 
Chúc mừng bạn đã hoàn 3 phần kiểm tra. Bây giờ hãy nhớ quan sát điện thoại trong thời gian đăng ký để hoàn thiện 100% bài test đến từ Eduma English nhé.
Contact us
377/5 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10, TP.HCM, Vietnam
House 35, Road 7,Block A, Pallabi, Mirpur 12, Dhaka 1216 Dhaka, Bangladesh.
(+84) 090 775 0544
(+880) 1772-564751
Monday - Saturday: 8 AM - 10 PM
Newsletter