Eduma English

Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

EDUMA Chuyên viên tư vấn khách hàng doanh nghiệp (Lương 15 – 20 Triệu)

Mô tả công việc

  • Trực tiếp tìm kiếm, khai thác, duy trì và phát triển quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp nhằm đạt các các chỉ tiêu kinh doanh được giao;
  • Xây dựng, đề xuất các sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu về đào tạo tiếng Anh của khách hàng doanh nghiệp;
  • Thực hiện các công tác báo cáo, quản lý và hỗ trợ khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ;
  • Thu hồi công nợ và hoàn tất các thủ tục liên quan đến hợp đồng, dịch vụ và báo cáo sau khoá đào tạo;
  • Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.