Eduma English

Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

EDUMA Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh – Khối Khách hàng doanh nghiệp (Thu nhập 1000$-2000$)

Mô tả công việc

  • Triển khai kế hoạch phát triển khách hàng Doanh nghiệp theo tháng, quý, năm; giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các chuyên viên trong phòng;
  • Quản lý vận hành việc tiếp cận, kí kết và triển khai dịch vụ đào tạo cho Doanh nghiệp, phối hợp với các phòng ban liên quan để chăm sóc khách hàng hiệu quả & đảm bảo vận hành đúng quy trình, quy định;
  • Phối hợp với bộ phận đào tạo xây dựng và đề xuất sản phẩm,dịch vụ mới phục vụ theo yêu cầu của khác hhàng;
  • Theo dõi công nợ khách hàng, chịu trách nhiệm chính trong công tác thu hồi nợ;
  • Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan để quản lý, xử lý cácvấn đề phát sinh liên quan đến việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng;
  • Quản lý giám sát, điều phối nhân sự thuộc bộ phận thực hiện và hoàn thành các mục tiêu công việc. Trực tiếp tham gia tuyển chọn, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật nhânviên thuộc bộ phận;
  • Tham mưu, báo cáo và đưa ra các đề xuất cho Ban Giám đốc trong phạm vi công việc phụ trách.